Prečo cvičiť u nás?
 • malý počet ľudí na cvičení - v rámci COVID 19 opatrení max.5 žien
 • pravidelné čistenie, dezinfekcia
 • šatňa so skrinkami, toalety s hygienickými potrebami (vložky, tampóny)
 • gumičky, antiperspirant, krém na ruky, sprcha, sprchový gél, uteráky
 • výborné, skúsené, certifikované lektorky/fyzioterapeutky
 • osobnejší prístup lektorky, korekcia na lekcii, cviky cvičíte správne
 • máte osobný priestor, motiváciu k pravidelnému cvičeniu
 • zadarmo zapožičanie podložky, uterák, pomôcky
 • pravidelné vymieňanie podložiek
 • príjemné a čisté prostredie 
 • pitný režim, ovocie zadarmo
 • sviečky, vôňa a skvelá atmosféra na cvičení
 • výhody a akcie pre našich klientov
 • sme tu pre vás 16sty rok
velka telocvicna.jpg
rozvrh 2021.jpg

PODMIENKY NAŠICH KURZOV

Do kurzu budú zapísaní tí, ktorí kurz zaplatia v termíne, najneskôr 3dni po potvrdení prihlášky. Zaplatením kurzu, súhlasíte s našimi podmienkami kurzov. Ak sa pridáte do už bežiaceho kurzu, v ktorom je ešte voľné miesto, hodiny ktoré už boli sa vám odratajú. Kurzovné sa zo žiadneho, okrem vážneho zdravotného dôvodu nevracia. Ak vymeškáte hodinu z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom najneskôr ráno, v deň vašeho cvičenia a to mailom miraclestudioba@gmail.com, al. smskou, cez whatsapp na tel.číslo: 0902 121 102. Nahradiť si môžete max.1 vymeškanú lekciu z jedného kurzu 4 týždňového kurzu, alebo 2 z 8 týždňového! Nárok na náhradku vzniká pri predošlom ospravedlnení absencie aspoň 24hodín vopred. Náhradnú hodinu si treba dohodnúť dopredu. Náhradná lekcia sa nedá nahradiť. Vymeškané lekcie je potrebné si nahradiť najneskôr 4 týždne po skončení kurzu. V prípade náhlych, vážnych zdravotných ťažkostí a dodaní potvrdenia od ošetrujúceho lekára, je možné vrátiť kurzovné znížené o manipulačný administratívny poplatok 15€. Keď je kurz rozbehnutý a zápisy skončené, nie je v našich možnostiach hľadať za vás nového účastníka a kurz musí so svojimi všetkými prevádzkovými nákladmi pokračovať ďalej aj bez vašej účasti. Miracle štúdio, LYNXgroup s.r.o ,nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zdravotných komplikácii, preto odporúčame ešte pred začiatkom kurzu informovať, že začnete cvičiť Vašeho ošetrujúceho lekára.