ROZVRH Dunajská 31

platný od 1.6.2020 do 30.6.2020

PODMIENKY NAŠICH KURZOV

Do kurzu budú zapísaní tí, ktorí kurz zaplatia v termíne, najneskôr 3dni po potvrdení prihlášky. Zaplatením kurzu, súhlasíte s našimi podmienkami kurzov. Ak sa pridáte do už bežiaceho kurzu, v ktorom je ešte voľné miesto, hodiny ktoré už boli sa vám odratajú. Kurzovné sa zo žiadneho, okrem vážneho zdravotného dôvodu nevracia. Ak vymeškáte hodinu z akýchkoľvek dôvodov, informujte nás o tom najneskôr ráno, v deň vašeho cvičenia a to mailom miraclestudioba@gmail.com, al. smskou, cez whatsapp na tel.číslo: 0902 121 102. Nahradiť si môžete max.1 vymeškanú lekciu z jedného kurzu 4 týždňového kurzu, alebo 2 z 8 týždňového! Nárok na náhradku vzniká pri predošlom ospravedlnení absencie aspoň 24hodín vopred. Náhradnú hodinu si treba dohodnúť dopredu. Náhradná lekcia sa nedá nahradiť. Vymeškané lekcie je potrebné si nahradiť najneskôr 4 týždne po skončení kurzu. V prípade náhlych, vážnych zdravotných ťažkostí a dodaní potvrdenia od ošetrujúceho lekára, je možné vrátiť kurzovné znížené o manipulačný administratívny poplatok 15€. Keď je kurz rozbehnutý a zápisy skončené, nie je v našich možnostiach hľadať za vás nového účastníka a kurz musí so svojimi všetkými prevádzkovými nákladmi pokračovať ďalej aj bez vašej účasti. Miracle štúdio, LYNXgroup s.r.o , ani Fyzio centrum Jarovce  nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zdravotných komplikácii, preto odporúčame ešte pred začiatkom kurzu informovať, že začnete cvičiť Vašeho ošetrujúceho lekára.

RECEPCIA A INFO

#smedoma

Máme homeoffice a cvičenia, semináre, predpôrodnú prípravu robíme online.

Telefonicky nás môžete kontaktovať v týchto dňoch a časoch:

utorok: 11:00 - 13:00 a 14:00 - 16:00

štvrtok: 11:00 - 13:00 a 14:00 - 16:00

.

miraclestudioba@gmail.com

0904 191 250

 

ADRESA

Dunajská 31
Bratislava
miraclestudioba@gmail.com

  • #ilovemiraclestudio
  • Facebook Social Icon

Tu nás nájdete

© LYNXGROUP all rights reserved 2013.