top of page

PODMIENKY NAŠICH LEKCIÍ/KURZOV

Zaplatením lekcie, súhlasíte s našimi podmienkami.

Poplatok sa za lekciu nevracia. Ak nemôžete prísť, informujte nás o tom najneskôr 12hodín pred vašim cvičením smskou na tel.číslo: 0904 191 250. Kredit za lekciu Vám posunieme na ďalšiu. Pri zrušení kurzu zo zdravotných dôvodov si účtujeme 15€ admin.poplatok. Nárok na náhradku vzniká pri predošlom ospravedlnení. V prípade vážnych zdravotných ťažkostí a dodaní potvrdenia od ošetrujúceho lekára, je možné vrátiť kurzovné znížené o administratívny poplatok 15€. Miracle štúdio, LYNXgroup s.r.o , nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zdravotných komplikácii.

Odporúčame pred začiatkom kurzu informovať, že začnete cvičiť Vašeho lekára.

PODMIENKY NAŠICH SLUŽIEB

Zaplatením služby - fyzioterapia, masáž, individuálne cvičenie, súhlasíte s našimi podmienkami.

Keď potrebujete termín zmeniť, zrušiť, treba tak spraviť najneskôr 24hodín vopred, inak Vám bude doúčtovaný storno poplatok 15€ pri ďalšom termíne. Ďakujeme za pochopenie.

bottom of page