top of page

Vzdelávacie kurzy pre fyzioterapeutov a pôrodné asistentky.

Všetky semináre sú certifikované, garantom je UNIPA. Kurzy som pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Barbory Krchňavej, ktorá pôsobí ako fyzioterapeut v súkromnej pôrodnici KOCH a  Doc.Mudr.Alexandry Krištúfkovej PhD. gyn.pôrodníčka z klinika Antolská. Kurzy sú vedené online cez aplikáciu zoom.us. Organizujeme ich v pondelky a piatky  podvečer. Každý účastník má k dispozícii uložený záznam 30dní. 

Na semináre pozývame aj pacientky/modelky. Aby boli interaktívne. Ku každému kurzu zasielame poznámky vo formáte pdf k vytlačeniu.

Semináre sú určené iba pre fyzioterapeutov (aj študentov/tky), pôrodné asistentky (aj študentky). Po semináry posielame  osvedčenia o absolvovaní kurzu s originál kokardou s garantovanou odbornosťou  UNIPA.   Cena za semináre je 59 -79€.

GridArt_20240326_170743264_edited.jpg

TEHOTENSTVO A POHYB

Zdravotný seminár, na ktorom vás teoreticky a prakticky pripravíme na prácu, cvičenia s tehotnými individuálne a v skupinke. Fyzio seminár pre fyzioterapeutov a pôr.asistentky. Pod vedením dvoch odborníčiek - skúsenej pôrod./gynekologičky a fyzioterapeutky.

Pani  doktorka Krištúfková Alexandra vám vysvetlí, prečo je pre tehotnú  dôležité cvičiť, aké sú benefity správneho, zdravého pohybu. Tiež vysvetlí pozitívne účinky pohybu aj pri tehotných s diabetom, či prečo je nevhodné cvičenie pri placenta previa.

 

Pani  Fyzioterapeutka Krchňavá Barbora vám vysvetlí aké sú správne pohybové  stereotypy v tehotenstve, aká je prevencia proti diastáze, padnutej  klenby chodidla, bolesti m.piriformis, kostrče... Vysvetlí ako správne cvičiť, ako si vytvoriť cvičebnú zostavu s overballom, zásady pri skupinovom cvičení s tehotnými. 

barbora nove.jpg

certif.lektorka, fyzioterapeut

Barbora Krchňavá

GridArt_20240326_170901265.jpg

PO SEKCII

Fyzioseminár pre zdravotníkov - pôrodné asistentky, zdravotné sestričky, fyzioterapeutov a študentov týchto odborov. Na ktorom vám teoreticky a prakticky vysvetlíme teóriu, postupy, terapiu po pôrode cisárskym rezom. Od prvého postavenia, po ošetrenie jazvy.

Teória s prezentáciou  z pohľadu gynekológ/pôrodníka s Mudr.Alexandrou Krištúfkovou (indikácia sekcie, plánovaná verzus akútna, čím sú špecifické, pri vedomí - spinálna anestézia/plná anestézia, priebeh sekcie, operácia jej priebeh a postupy, sekcia z pohľadu lekára)

 

Teória a prax z pohľadu fyzioterapeuta Mgr. Barbora Krchňavá - prvý kontakt s jazvou, cvičenie, zásady, protokol.

Prvé vstávanie, kontakt s pacientkami na oddelení šestonedelia.

miracle barbora.jpg

fyzioterapeut kliniky KOCH

Barbora Krchňavá

GridArt_20240326_171043660.jpg

DIASTÁZA

Zdravotný seminár, na ktorom vám teoreticky a prakticky vysvetlíme možnosti terapie DIASTÁZY z praxe. Fyzio seminár pre fyzioterapeutov a pôr.asistentky, aj študentov fyzioterapie.

Fyzio seminár DIASTÁZA - obsahuje teoretickú a praktickú časť. 

V teoretickej časti si povieme, čo je diastáza, kedy vzniká, aká je jej prevencia, aké sú odporúčané terapeutické postupy z pohľadu fyzioterapie a to čo funguje na klientkách mne (v mojej starostlivosti som do tohoto dňa mala viac ako 3.000 klientiek s diastázou) Aké sú následky, pokiaľ sa nelieči?

Povieme si prečo je diastázu potrebné riešiť. Vysvetlíme si aké fyzio postupy a metodiky môžeme použiť. V praktickej časti sa naučíme diastázu vyšetrovať a klasifikovať.

Ukážeme si podporné možnosti a samozrejme cvičebnú zostavu. Tiež využitie balančných pomôcok a iných pomôcok ako podpora k terapii.

barbora nove.jpg

certif.lektorka, fyzioterapeut

Barbora Krchňavá

bottom of page